21 de marzo de 2011

feedback

La retroalimentació o feedback és un element a tenir en consideració en la comunicació. És molt útil per a saber que el nostre interlocutor ha captat el missatge. El retorn d'informació ajuda a ajustar el missatge.
El cas de l'evangeli és lleugerament diferent, però s'hi assembla: Tal com nosaltres mesurem, serem mesurats. Tal com judiquem, serem judicats.
És una nova proposta de comportament, que pot semblar egoïsta: si jo vull ser tractat amb tolerància, seré tolerant.
Però en el fons és fruit del reconeixement de la pròpis debilitat: Com puc judicar amb duresa els errors dels altres quan jo m'equivoc tant? Com puc condemnar els pecats dels altres quan jo sóm pecador? com puc...? És l'exigència de Jesús que ens demana que estimen com Ell, no com nosaltres vulguem o sabem.
Si Ell, des de la seva humanitat sense pecat, ens va compendre i perdonar les nostres faltes, que no hem de fer nosaltres, pecadors?

No hay comentarios:

Publicar un comentario