8 de marzo de 2011

Déu i el cèsar

Dimarts IX de durant l’any.
Retorneu al Cèsar lo que ès del Cèsar i a Déu, allò que ès de Déu. Mc 12,13-17


No hauria de menjar
qui amb feina no vol contribuir
açò ès sant Pau qui ho va dir
i si as metge volem anar
quan malalt un sol estar
o a escola enviar un fill
per aquest conjunt sostenir
hi haurem de cooperar 

però lo que ens fa dignificar
creis-me ès sebre descobrir
sa força que ens fa unir
per deixar-nos organitzar
a n’aquesta vull elogiar
Déu Pare li solec dir

Tot lo que el César va invertir
Poc a poc ho he de tornar
Però lo que Déu em va donar
Mai ho podré restituir
Es meu mode d’agrair

Bep Guàrdia
Ès sempre es seu nom lloar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario