23 de febrero de 2011

les claus?

Aquests dies som a Madrid per assistir a un curs. Coses de la feina, que hi farem. l'Evangeli d'avui ens parla de les claus, i sempre veim les estampes de sant Pere amb aquelles claus de mig metre cada una. Moltes vegades pensam que l'evangeli s'ha de posar al dia, però el que fa falta és posar al dia les nostres imatges, les que nosaltres ens feim de l'Evangeli.
Als hotels, avui en dia, ja no ens donen claus. et dónen una targeta, com les de crèdit, i amb açò entres i surts de l'habitació, i a més, encens les llums.

Potser si donem unes claus d'aquestes a sant Pere, els joves ens entenen millor i a nosaltres s'ens encenen els llums!!

Joan Manuel Mercadal Victory
                                                                                                  


Dimarts VII de durant s’ any.

Et donaré ses claus del Regne del cel. Mt 16,13-19


No podem recórrer a ses escriptures des de s’ ignorància disfressada de coneixement Prestat. Hem de lluitar per comprendre i trobar ple sentit a cada punt i cada coma de s’escriptura convertint-nos en s’ esperit que les va manifestar i més tard escriure. Després, des de s’ esperit en qüestió, podrem contar tota casta d’històries, tal vegada més intel·ligibles per es nostros contemporanis, per tal de propagar sa vertadera bona nova de sa que ses paraules, ses escriptures, només en son signe.

A sa tomba d’un dels antics faraons d’Egipte, va ser trobat un punyat de grans de blat. Algú els va prendre, els va plantar i els va regar. I per general sorpresa, els grans varen prendre vida després de cinc mil anys.

Quan algú ha trobat o ès la llum, ses seves paraules son com llavors, plenes de vida i d’energia. I poden conservar sa forma de llavors durant segles, fins que son sembrades en un cor fèrtil i receptiu.

S’evangeli ès un palau,
S’escriptura indica es camí.
L’he de posar dintre de mi.
Si voleu ho experimentau
Ès una càrrega molt suau
Que intensifica s’existir
Per vida plena tenir
S’ evangeli n’ès sa “clau”
I quan l’experimentau
Allò que enterra fermau
En el cel es pot imprimir

Bep Guàrdia

No hay comentarios:

Publicar un comentario