11 de octubre de 2015

Missioners de la Misericòrdia.

Dos dels moments importants del pontificat del papa Francesc, fins a hores d'ara, són el de la publicació de l'Exhortació Apostòlica “Evangelii Gaudium” i, també la convocatòria de l'Any Sant de la Misericòrdia, amb la Butlla “Misericordiae Vultus”.
Si en el primer document ens cridava a ser una “Església en sortida”, a centrar la nostra tasca eclesial en l’evangelització, amb l’apropament a la gent, amb la capacitat d'acollida, en el segon en centra en la Misericòrdia de Déu, que nosaltres hem de transmetre als nostres germans.
Així el papa Francesc ens ha donat un full de ruta i un missatge clar, que no es altre que el que va donar Jesús: “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat”. Dit d'altra manera: obriu els vostres cors a tota la humanitat i compartiu amb ells que el Senyor ens ha salvat, que la seva misericòrdia és infinita.
Ajuntant aquest elements, els Obres Missionals Pontifícies han escollit el lema “Missioners de la Misericòrdia” per a la jornada del Domund que celebrarem diumenge que ve. Ja des d’aquest cap de setmana haureu notat, en algunes comunitats, la presència d’una religiosa colombiana que explica la seva experiència com a missionera en diversos països, especialment a Brasil durant 18 anys.
Els missioners, enviats en nom de tota l'Església a escampar la Bona Nova, han de ser capaços de fer arribar la misericòrdia de Déu a tots els racons del món on ells es troben. Si la Misericòrdia de Déu ens salva del Pecat i de la mort eterna, les “obres de misericòrdia” que hem de ser capaços de fer els homes i les dones que seguim Jesús, han d'ajudar a tots els germans a viure una vida digne i a tenir coneixement de que Jesús, mort a la creu, ens salva de la Mort-per-sempre.
Els missioners, amb la seva presència als llocs més impensats, fan aquesta doble tasca d'atenció espiritual i material que es resumeixen en les obres de misericòrdia que s'estudien (o s'estudiaven) en el catecisme: les espirituals, que són: Ensenyar el qui no sap, Donar bon consell a qui el necessita, Corregir el qui s'equivoca, Perdonar les injúries, Consolar els afligits, Tolerar els defectes del proïsme, Pregar pels vius i els difunts.
En la tasca dels missionera també prenen relleu les obres materials: Donar menjar al qui te fam, Donar beure al qui te set, Vestir els despullats, Visitar els malalts, Assistir els presos, Donar posada als pelegrins, Sepultar els morts.
Totes aquestes accions i moltes altres, fetes pels missioners i per qualsevol cristià o persona de bona voluntat no són altre cosa que el reflex pàl·lid de la Misericòrdia que Déu ens te, de l'amor amb que ens estima.
Tenir un cor misericordiós és tenir un cor que és prop de Déu. Els missioners el tenen, nosaltres l'hem de tenir. Si bé es cert que tots no tenim l'oportunitat de viure en terres de missió per fer-hi el primer anunci, es cert que tots podem compartir la tasca dels missioners, amb la nostra pregària i amb la nostra aportació econòmica.
Diumenge que ve, dia del Domund, és el dia que l'Església ens proposa per a recordar que aquesta tasca evangelitzadora i misericordiosa de l'Església ens correspon fer-la a tots els batejats, i ens ofereix la possibilitat de participar-hi.
Aprofitem-la.

No hay comentarios:

Publicar un comentario